Funkcje programu Newsletter PRO

Najważniejszy spis funkcjonalności skryptu Newsletter PRO w wersji 4.0

Logowanie

 • Możliwość zabezpieczenia dostepu do programu hasłem
Grupy

 • Możliwość tworzenia nieograniczonej ilości grup
 • Łatwe przeglądanie grup, czyszczenie oraz usuwanie grup
Adresy

 • Dodawanie adresów e-mail ręcznie lub w sposób zautomatyzowany za pomocą importu z plików tekstowych
 • Łatwe zarządzanie adresami, możliwość blokady duplikatów podczas importu do bazy
 • Możliwość szybkiego wyeksportowania adresów e-mail z wybranej grupy, do pliku tekstowego
 • Import adresów zarówno z pliku .txt jak i .csv
 • Łatwy eksport adresów e-mail z zewnętrznych baz MySQL
 • Możliwość zaimportowania adresów e-mail z dowolnej strony www
Tworzenie wiadomości - szablony

 • Wbudowany wygodny w użyciu wizualny edytor WYSIWYG
 • Możliwość edycji szablonów w oknie edytora
 • Możliwość dołączenia do szablonów dowolnej ilości załączników
 • Możliwość załadowania i edycji do edytora wysiwyg kodu html z dowolnego pliku
 • Łatwe zarządzanie, przeglądanie i podgląd stworzonych szablonów
 • Możliwość wstawienia obrazów standardowo lub w wiadomość, tak by widoczne były w każdym kliencie pocztowym
 • Możliwość wstawiania obrazów w wiadomość zarówno z serwerów jak i z lokalnego twardego dysku komputera
Konta SMTP

 • Możliwość utworzenia dowolnej ilości kont SMTP
 • Możliwość ustawienia dwóch typów szyfrowania SSL oraz TLS (Google)
Kampanie

 • Szybkie i łatwe tworzenie nowych kampanii mailingowych
 • Możliwość tworzenia dowolnej ilości kampani
Mailing - wysyłka

 • Możliwość przesłania testowej wiadomości e-mail na adres administratora
 • Opcja włączenia i ustawienia funkcji sleep, pauza podczas wysyłania między wiadomościami
 • Możliwość manualnego włączenia mailingu i podglądu wysyłki w czasie rzeczywistym
 • Menedżer zadań CRON - możliwość ustawienia mailngu na konkretną datę oraz godzinę, wówczas mailingi automatycznie wysyłane będą zgodnie z ustawieniami
 • Możliwość ustawienia dowolnej nazwy w polu nadawca
 • Wybór opcji wysyłki, konto smtp lub funkcja mail()
 • Możliwość wyboru jednej lub kilku grup
 • Unsubscribe - Opcja wstawiania linku w treść wiadomości która daje możliwość anulowania subskrypcji klientowi
 • Subscribe - Opcja wstawiania linku w treść wiadomości która daje możliwość zapisania adresu w celu otrzymywania wiadomości
Konfiguracja

 • Możliwość ograniczenia długości czasu wykonywania skryptu do określonej ilości sekund podczas uruchomienia skryptu za pomocą menedżera zadań CRON lub wysyłki manualnej
 • Możliwość ustawienia/ograniczenia ilości wysyłanych wiadomości e-mail podczas jednego uruchomienia skryptu
 • Opcja ustawienia adresu e-mail administratora
 • Opcja ustawienia adresu e-mail do wysyłki w przypadku korzystania z funkcji mail