Instrukcja instalacji

Krok 1
  • Skopiuj wszystkie pliki na serwer. Skrypt uruchomiony zostać musi w domenie lub subdomenie i musi być na serwerze umieszczony na "wierzchu" czyli w katalogu głównym.
Krok 2
  • Utwórz bazę danych MySQL na swoim serwerze
Krok 3
  • Zaimportuj dostarczoną bazę z pliku baza_newsletter.txt, wystarczy otworzyć plik a następnie skopiować zawartość CTRL+C oraz wkleić CTRL+V w oknie SQL w PhpMyAdmin i kliknąć wykonaj
Krok 4
  • Otwórz i wyedytuj plik mysql_config.php który znajduje się w katalogu inc. Podaj wymagane dane dotyczące połączenia z bazą danych
Krok 5
  • Przejdź do strony w którym zainstalowany jest skrypt i w zakładce konfiguracja podaj swoje adresy e-mail. Możesz włączyć logowanie,aktualne hasło to: admin
  • Gotowe

Uwaga

W sporadycznych przypadkach jeśli występuje problem z połączeniem do bazy, należy również wyedytować plik connect.php który znajduje się w katalogu INC

Wpis:

$mysql_server = $server;
$mysql_admin = $admin;
$mysql_pass = $pass;
$mysql_db = $db;

należy zamienić na poniższy a pomiędzy apostrofy wpisać te same dane co w pliku mysql_config.php

$mysql_server = '';
$mysql_admin = '';
$mysql_pass = '';
$mysql_db = '';

Ważne!

By w wiadomości e-mail pojawił się napis "link" będący jednocześnie linkiem rezygnacji z chęci otrzymywania wiadomości, należy w treści wiadomości e-mail w miejscu gdzie ma pojawić się napis link, wpisać: {unsubscribe}.

By w wiadomości pojawił się wpis aktywujący adres-email, należy w treści wpisać: {subscribe}.

W zależności od wybranej opcji (Subscribe|Unsubscribe} adres-email po kliknięciu w link aktywuje się lub dezaktywuje. Adresy e-mail po kliknięciu w link {unsubscribe} nigdy nie są usuwane z bazy, a jedynie oznaczane jako nieaktywne.

Przykład 1:

Jeżeli nie chcesz otrzymywać więcej wiadomości e-mail kliknij w ten {unsubscribe} a Twój adres zostanie usunięty. Po kliknięciu w link zobaczy napis: Adres e-mail został usunięty. (Adresy z bazy nie są usuwane, a jedynie dezaktywowane i podczas kolejnych mailingów nie są brane pod uwagę.)

Przykład 2:

Jeśli wyrażasz zgodę na otrzymanie oferty handlowej, kliknij w {subscribe} a Twój adres zostanie aktywowany.

CRON - menedżer zadań

Adres który nalezy podać w Menedżerze zadać (CRON) znajduje się w zakładce konfiguracja.

Przykładowy link poniżej:

http://twojastrona.pl/?name=current_mailing&cron=1

W menedżerze należy ustawić uruchamianie pliku co np: co 1h, w zależności od potrzeb. Mailing/Mailingi zostaną zrealizowane jeśli data, godzina będą mniejsze od bieżącej godziny w której uruchomiony został skrypt przez cron.

Jeśli możesz nie korzystaj z funkcji mail(), może być ona problematyczna podczas wysyłki z uwagi na to iż serwery odbiorców różnie reagują kiedy wiadomość nie jest wysłana poprzez konto SMTP i wówczas generują blędy.

Najlepszą oraz bezkonfliktową metodą wysyłki jest wysyłka poprzez konto SMTP, korzystaj więc z konta smtp założonego na swoim hostingu. Niektóre serwery wirtualne posiadają limit wysyłki na np 500 wiadomości dziennie. By prowadzić więc mailingi na większą skalę, należy poszukać serwer który takich ograniczeń nie ma, lub zainteresować się serwerami VPS. Więcej na temat serwerów VPS znajdziesz korzystając z wyszukiwarki Google. Miłego korzystania!